Przechowywanie żywności

Wędzenie żywności

Wędzenie jest jedną z metod konserwacji żywności w formie fizykochemicznej. Działanie czynników fizycznych polega głównie na…

Suszenie żywności

Suszenie to proces polegający na przeprowadzaniu różnych operacji technologicznych, mających na celu zredukowanie zawartości wody w…

Kiszenie żywności

Kiszenie jest procesem polegającym na utrwalaniu surowców roślinnych przeznaczonych do spożycia (np. kapusty, ogórków, grzybów) oraz…

Czym jest pasteryzacja?

Jednym ze sposobów zapobiegania szybkiemu psuciu się produktów żywnościowych jest pasteryzacja. Proces ten dotyczy głównie płynów…